Mangler teknologisk kompetanse blant ledere?

I forbindelse med de siste tiders hendelser hvor store, viktige tjenester har vært nede er det på tide man stiller seg spørsmål om det finnes nok teknologisk forståelse – selv i teknologibaserte bedrifter? Er det ikke ett svakhetstegn når “alle” lederne i en bedrift har lik utdanningsbakgrunn?

I en verden hvor vi blir mer og mer avhengig av teknologi blir det faktisk færre og færre teknologer blant lederne. Bedriftene kan ha en visjon og en retning i forhold til teknologi, men mangler forankring for alle de teknologisk dimensjonene i bedriftens ledelse. For eksempel skjønner de færreste  nødvendigheten bak en enhetlig infrastruktur. Resultatet blir en unødvendig grad av kompleksitet, som igjen gir større belastning på de som utfører drift.

Ved innføring av teknologi blir de som utviklet og  implementerte teknologien kun målt på leveransen – men ikke på kvaliteten i etterkant. I altfor mange tilfeller blir man egentlig ikke målt i kvaliteten på leveransen heller – om ting virker blir man “geni-erklært”. Om man bygger ett skip, og det synker av seg selv etter ei uke – så vil man sikkert prøve å finne ut av hvorfor skipet sank. I IT-verden derimot sjøsettes det programvare, som starter å synke umiddelbart, uten at man søker å lære av årsakene til dette. I tillegg blir de som sjøsatte det faktisk hedret som eksperter… selv om teknologien er bygget på en ustø grunnmur med råtne støttepilarer.

I en verden hvor “fart er alt” glemmer man å lære av sine erfaringer. Der man gjentar samme feil flere ganger – fordi den som gjør feilen aldri har hatt tid til å erfare at det var feil. 

Joda, man har fine Powerpoint presentasjoner som viser ett bilde av teknologiens arkitektur. Det man ofte glemmer er at dette er en byggekloss i bedriftens totale arkitektur og infrastrukur.  Selvsagt finnes det standarder – men som regel er man fokusert på applikasjonens mulighet til å hente data og integrere seg med andre systemer, og glemmer å tenke over hvordan applikasjonen integrerer seg med bedriftens egen infrastruktur. Dette gir kompleksitet i drifts og feilsøkingsituasjoner, hvor helheten i mange tilfeller blir for kompleks til å forstå helt ut.

Ett viktig mål må derfor være å få ned kompleksiteten i infrastrukturen rundt det vi bygger. En applikasjons driftsegenskaper må tillegges mer verdi enn idag. Kanskje gjør dette en applikasjon litt dyrere innledningsvis – men vesentlig rimeligere over tid.

En slik endring må forankres i ledelsen – og ledelsen må kunne forstå de teknologiske fortrinnene dette gir – ikke bare de økonomiske og forretningsmessige. Det finnes elementer som påvirker kvaliteten i en applikasjon, som ikke alltid er like lett å tallfeste. Ved å også forstå denne dimensjonen kan man ta valg ut fra ett totalbilde som skaper mer robuste løsninger.

Kanskje er det på tide vi starter kvotering også av kompetanse?

Ett par aktuelle lenker for de som vil lese mer om bakgrunnen:

http://www.tu.no/jobb/article93014.ece

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article801421.ece